कला / संस्कृति

लोकनायक दीनाभद्रीको अध्ययन-अनुसन्धान शुरू

लोकनायक दीनाभद्रीको अध्ययन-अनुसन्धान शुरू

मिथिला क्षेत्रका लोकनायक दीनाभद्रीको विषयमा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाण्डौले अध्ययन, अनुसन्धान एवम्…