January 2015

Archives for January 2015.

 गणतन्त्र दिवसमा २० एम्बुलेन्स र ४ बस उपहार

गणतन्त्र दिवसमा २० एम्बुलेन्स र ४ बस उपहार

भारतको ६६औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा भारत सरकारद्वारा नेपालका १९ जिल्लाहरुकाविभिन्न अस्पतालहरु, नाफाकमाउने उद्देश्यनभएका परोपकारी संस्थाहरु…