सप्तरीको राजबिराजमा नोबेल पुरस्कार बिजेता कैलाश सत्यार्थी । सत्यार्थीको आइतबार जि.बि.स.सप्तरीले नागिरक सम्मान गरेको छ।