सडक बिस्तारको लागि २४ करोडको चेक नेपाल सरकारलाइ राजदुत रन्जित रेले हस्तान्तर गर्दै ।