राजबीराज स्थित नेता चौक मा आफनो कला प्रदर्शन गर्दै एक बालिका