राजबिराजको यूनिक प्राबिधिक कलेज, जसमा देशभरी बाट प्राबिधिक शिक्षाको लागि विद्यार्थी अध्ययनको लागि आउछ।