भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भियतनामका प्रधानमन्त्री न्गुयेन् ट्यां डुंग