ब्रह्माकुमारी काठमाण्डौले आयोजना गरेको जीवन जिउने कला सम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै भारतीय राजदुत रंजित रे ।