बाग्लुङदेखि रुकुम-रोल्पासम्म लामो र रोमाञ्चक यात्राको नाम गुरिल्ला ट्रायल।