कोशीनदीम पानीको सतह बढ़न थालेपछि कोशीले चारैतिरबाट घेरिएको गोबरगाढ़ाका बासिन्दा सुरिक्षित स्थानको खोजीमा । फोटो : बैद्यनाथ यादव।