ओखलढूङ्गाको दूर्गम एवं भौगोलिक रुपमा बिकट रावादूलू र भूसिङ्गा गा.वि.स.मा राहत सामाग्री बोकेर लग्दै श्री शम्शेर दल गणका जवानहरु